петък, 15 ноември 2019 г.

Грешката на централната банка е съществената причина за държавния дълг


Специализирана институция представи, че световният дълг надвишава 250 трилиона долара. От него, над 69 трилиона долара е държавния дълг.
Важно е да знаем, защо днес има държавен дълг?
Парите са златни пари и незлатни пари. Златните пари са с пълна икономическа стойност. Незлатните пари нямат пълна икономическа стойност.
Незлатните пари са по-полезни. Това е обществено прието и днес централната банка емитира незлатни пари.
Въведените пари са с добри и лоши последици. Най-лошата последица от емитиране на незлатни пари са щетите от дългови кризи.
По отношение на най-лошата последица са възможни два начина за емитиране на пари:
1. Емитиране на пари без противодействие срещу най-лошата последица.
2. Емитиране на пари с противодействие срещу най-лошата последица.
Сега централната банка е с местна проява на разпространена в света вековна грешка за емитиране на пари без противодействие срещу най-лошата последица. Това нанася щети. Практиката доказа, неправилността на централната банка е съществената причина за нанесени щети.
Днес обществеността с нарастваща тревога коментира лошите стопански последици, ала пренебрегва съществената причина за тях.
При запазване на фаталната банкова грешка възникват нови щети. За да спаси държавата от финансов крах правителството взима заеми. Държавните заеми са за осигуряване на пари за плащане на щети от неправилния начин за работа на централната банка.
Завишеният държавен дълг е последица, която често осигурява началото на катастрофална национална криза. Вместо да подобри своята работа, сега централната банка прилага занижена основна лихва.
Държавните заеми и занижената основна лихва са подходи за подпомагане отлагането на национална стопанска криза. Тяхното реализиране е за сметка на бъдещи завишени щети.
Дори при допуснати много трилиони долари щети има лица със заблуда, че няма да са поразени от вредната за всеки грешка на централната банка.
Полезно е правителството да се съобрази, че ако централната банка емитира пари с противодействие срещу най-лошата последица – държавата нямаше да има сегашния дълг.
Спасението от наближаваща катастрофална криза е осъществимо.
Устойчивият държавен просперитет е възможен, когато съответната централната банка емитира пари с противодействие срещу най-лошата последица.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар