сряда, 13 ноември 2019 г.

Съществената причина за провалът на прехода към пазарна икономика в Република България


Навършиха се 30 години от началото на преходът към пазарна икономика в Република България. Много българи са недоволни от създадената ситуация.
За възможно спасение от бъдещи щети е важно изясняването, коя е съществената причина за възникналите лоши последици в Република България?
Да си припомним ситуацията с парите?
Парите са златни пари и незлатни пари. Златните пари са с пълна икономическа стойност. Незлатните пари нямат пълна икономическа стойност.
Незлатните пари са по-полезни. Това е обществено прието и днес държавите са с незлатни пари.
Въведените незлатни пари са с добри и лоши последици. Най-лошата последица е нанасяне на щети от дългови кризи.

Пример: Щетите при банката Lehman Brothers Holdings Inc.

По отношение най-лошата последица са възможни два начина за емитиране на пари:
1. Емитиране на пари без защита срещу щети от дългови кризи.
2. Емитиране на пари със защита срещу щети от дългови кризи.
Сега централната банка емитира пари без защита срещу щети от дългови кризи. В Република България е налична местна проява на разпространена в света вековна грешка за емитиране на пари. Въведеният „Валутен борд“ в Република България е модификация на местната проява на световната грешка. Именно неправилността на централната банка създава условията за възникване на щети.
Все още обществеността пренебрегва неправилността на централната банка и възникват нови поражения от неправилния начин в дейността на централната банка.
Много хора са с надежда демокрацията да помогне за тяхното спасение. Те са със заблуда, че това е възможно. Днес много лица са съгласни със запазване емитирането на пари без защита срещу щети от дългови кризи, ала в същото време обвиняват демокрацията за нанесени щети от грешката на централната банка.
Истината е, при наличната банкова грешка, колкото по-добре се прилага демокрацията за постигане на икономически растеж – толкова повече са нанесените щети от дългови кризи.

Пример: Ситуацията с „Корпоративна търговска банка“ АД.

Министрите работят за съставяне и изпълнение на държавния бюджет с пренебрегване, че при наличната банкова грешка, колкото по-добре се изпълнява приетия бюджет – толкова повече са нанесените щети. Тези щети подсигуряват политическия провал за правителството.
Анализът на действителността в Република България доказа, че грешката на централната банка при емитиране на пари е съществената причина за провалът на прехода към пазарна икономика в Република България.
Има лица със заблуда, че няма да са поразени от неправилния начин за емитиране на пари.
При запазване на причината (грешката на централната банка) страданията на българите се увеличават.
Демократична държава с устойчиво просперираща пазарна икономика е възможна, когато централната банка емитира пари със защита срещу щети от дългови кризи.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар