петък, 11 октомври 2019 г.

Актуалният парадокс


Сега злокобният проблем във всяка държава е, че централната банка емитира парите по неправилен начин, който подсигурява щети, локални и национална кризи и политическия провал на правителството.
За ситуацията:
Парите са два вида: златни пари и не златни пари. Не златните пари са по-полезни. Тази полезност е световно осъзната и сега всички държави са въвели не златни пари.
Възможни са два модела за емитиране на не златни пари:
1. Емитиране на не златни пари без защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите. Той е въведен за първи път в света по инициатива на Джон Лоу през 1716 година. Навсякъде неговата употреба осигурява възникване на щети, локални и национална кризи.
2. Емитиране на не златни пари със защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите. Този много по-полезен модел за емитиране на не златни пари не е ползван.
Сега се прилага първия модел. Този модел е неправилен, защото липсва необходимия ефективен начин за противодействие срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите. Последиците са възникващи щети, локални и национална кризи, които пряко подсигуряват политическия провал на правителството.
Актуалният парадокс е, че грешката за неправилно емитиране на пари е на централната банка, ала политическата отговорност за щетите от тази грешка е на правителството.
Правилният модел за емитиране на не златни пари е със защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите. При негово прилагане е постижим устойчив обществен просперитет.
Вариантите са:
1. При запазване на банковата грешка за емитиране на не златни пари без защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите – е с нарастващи щети и възникват локални и национална кризи. Подсигуряват се условия за световна стопанска криза.
При създадената обстановка, колкото повече правителството работи за икономически растеж – толкова повече са възникващите щети. Държавата, правителството и всеки неин гражданин е жертва на неправилността на централната банка.
2. Устойчивият просперитет на държавата е възможен, когато централната банка правилно емитира пари.
Най-важната обществена необходимост е разобличаване на грешка на централната банка, която нанася вреди на държавата.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар