петък, 4 октомври 2019 г.

Грешката на централните банки е престъпление срещу човечеството


На 74-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации  политически лидери представиха множество стопански проблеми. Те са мълчаливи за „Как централната банка емитира пари“?
Съществува всеобщо прилагане на въведен за първи път в света през 1716 година модел за емитиране на не златни* пари. Съществената слабост е липсата на защита по отношение щети от нямане на пълна икономическа стойност на не златните пари. Грешката създава условия за щети. Подсигурява се възникване на дългови кризи. Международните институции пренебрегват: този модел за емитиране на пари е неправилен.
Всеки ден обществеността преценя работата на политиците. Често към държавните лидери се изразяват обвинения за настъпили щети. Основателни ли са обвиненията към политиците?
При наличие на банковата грешка, колкото повече работят политиците за икономически растеж – толкова повече са щетите. Има случаи, когато бездействие или действия на някоя институция отлагат началото на съответна криза. Това е за сметка на бъдещи завишени щети. Политиците са със съдби на жертви. Щетите от вредното влияние от липсата на пълна икономическа стойност на парите подсигуряват провалът на правителството.
В съответната държава, съществената причина за актуалните щети е неправилността на централната банка. При допускане на грешката е невъзможно устойчиво развитие. Масовите лоши последици от създадените условия доказват: грешката на централните банки е престъпление срещу човечеството.
Не златните пари са по-полезни от златните* пари. Какво трябва да се прави при емитирани не златни пари?
Вариантите са:
1. Когато централната банка ползва неправилен модел за емитиране на не златни пари – е с нарастващи щети. Тогава дълговите кризи възникват, защото съществува съществен причинител: централната банка неправилно емитира пари. Публичното стопанство е поразено. Хората понасят нови щети.
2. Устойчивият просперитет на държава е възможен, когато нейната централна банка правилно емитира не златни пари.
Проблемът е (1) да се запази липсата на защита срещу нямане на пълна икономическа стойност на парите или (2) да се осъществява защита срещу нямане на пълна икономическа стойност на парите?
Който пренебрегва моделът на централната банка за емитиране на пари не може да предложи точна препоръка за спасение от кризи.
Вярното решение е прекратяване на местната проява на вековна грешка. Този подход спасява съответното стопанство от актуалната съществена причина за кризи.
Сега най-важно е обществеността да осъзнае жизнената необходимост за правилно емитиране на пари.
Съвременната цивилизация може да бъде спасена. В съответна държава, разпространеното в света зло е възможно да се премахне чрез защита срещу нямане на пълна икономическа стойност на нейните не златни пари.
Подобрението в работата на централната банка създава условия за устойчиво развитие.
_______
– Не златните пари не са обезпечени със злато пари.
– Златните пари са обезпечени със злато пари.

Иван Митев - икономист

1 коментар:

  1. Съпътстваща публикация:
    https://www.rikoshet.org/%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82/?fbclid=IwAR0aj6eDi92NYBmA1r3ypcstV3PdpCrLjjPx4A1Zob8n_d4C2uLMkK9fXjg

    ОтговорИзтриване