петък, 23 септември 2022 г.

Ползваният лош метод за държавни финанси създава инфлация

 

Актуална е тревогата за нарастваща инфлация. Все още обществеността пренебрегва същината на стопанските процеси.

Каква е ситуацията при държавните финанси?

Възможно е прилагане на различни методи за държавни финанси.

Сега правителството употребява намаляващ покупателната способност на националната валута метод за държавни финанси. Неправилната финансова политика е водеща причина за сегашната инфлация. Централната банка няма компетентност за прекратяване на сегашната инфлация.

Държавната финансова грешка се запазва.

За отлагане на държавния крах, правителството със заеми събира пари за да плаща щети от допусканата слабост. Възникващите щети са неограничени. Ресурсите за плащане на тези щети са ограничени. Трудностите се увеличават. Заради злокобното влияние от държавната слабост няма реална полезност от помощи за страдащи от инфлация.

Вариантите са:

Първи: Намаляващият покупателната способност на националната валута метод за държавни финанси е зло. Възниква инфлация. Подсигуряван е политически провал. Необходимо е осъзнаване употреба на лош метод за държавни финанси.

Втори: Правителството може да осъществи инициатива за прекратяване на държавната финансова грешка. След прекратяване на намаляващия покупателната способност на националната валута метод за държавни финанси ще е спряло развитието на сегашната инфлация.

С подобрен метод за държавни финанси, националното стопанство е с възможност за устойчиво развитие.

 

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар