четвъртък, 1 септември 2022 г.

Възможно е успешно приемане на еврото

 

Сега, колкото по-пълно се изпълнява приетия „Национален план за въвеждане на еврото в Република България“, толкова повече са българските щети. Планирането на въвеждането на еврото е с пренебрегване, че еврозоната ползва евро със съдбовен пропуск при защита от инфлация. Неправилната защита от инфлация е водещата причина за сегашната инфлация в еврозоната.

Европейската централна банка няма компетентност за премахване на водещата причина за сегашната инфлация. Правителствата на държавите от еврозоната имат право за инициатива за преодоляване на тази водеща причина.

Все още, правителството на съответната държава от еврозоната запазва неправилността. Заради лошото влияние от европейската грешка няма реална полезност от помощи за страдащи от инфлация.

Щетите от неправилната защита от инфлация са повече от ползата от работата на министрите от съответното правителство от еврозоната. Правителството е с подсигуряван политически провал.

Ако не се допускаше неправилността при защита от инфлация, правителствата от еврозоната нямаше да имат сегашните дългове.

Вариантите са два:

Първи: Неправилната защита от инфлация създава сегашната инфлация. Последиците са лоши.

Втори: Въвеждането на необходима защита от инфлация прекратява сегашната инфлация. Същото подсигурява успешно въвеждане на еврото в Република България.

 

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар