четвъртък, 17 октомври 2019 г.

Световният проблем с бедността е последица от грешката на централните банки


Светът отбелязва 17 октомври като Ден за изкореняване на бедността.
Сега обществеността пренебрегва, че съществената причина за съществуващия проблем с бедността са местните прояви на разпространена в света банкова грешка за неправилно емитиране на пари.
Водещата слабост при осъществяваното емитиране на пари е липсата на защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на парите.
При допускане на грешката на централните банки, колкото повече работят хората за икономически растеж – толкова повече са щетите и се увеличава бедността. Днес хората са със съдби на жертви на грешката на централната банка. В съответната държава, съществената причина за бедността е неправилността на нейната централна банка. При запазване на банковата грешка е невъзможно изкореняване на бедността.
Възможностите са:
1. Когато централната банка ползва неправилен модел за емитиране на пари – стопанските процеси са поразени от щети от поведението на централната банка и е с нарастваща бедност.
2. При централна банка с правилно емитиране на пари е с условия за разрешаване на проблема с бедността.
При пренебрегване на централната банка с неправилно емитиране на пари не може да се предложи вярна препоръка за спасение от бедността.
Правилното решение за разрешаване на проблема с бедността е прекратяване на местната проява на вековна банкова грешка. С този подход съответната държава премахва актуалната причина за бедността.
Важното за устойчиво развитие е правилното емитиране на пари. Подобрението в работата на централната банка създава условия за устойчиво развитие.
От обществеността зависи осъзнаването, че:
1. При запазване централната банка неправилно да емитира пари е невъзможно с устойчив успех да се помогне на нуждаещи бедни.
2. Благодатната помощ за нуждаещите се бедни е възможна, когато централната банка правилно емитира пари.

Иван Митев - икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар