сряда, 3 октомври 2018 г.

Най-сигурното условие за провалът на премиера


Според обезпеченост със злато, парите са златни пари или незлатни пари.
Златните пари имат пълна икономическа стойност. Тези пари нямат качества за устойчива употреба.
Незлатните пари осъществяват съвместно 1. полезно влияние и 2. (поради нямане на пълна икономическа стойност) създават щети.
В Република България е въведен незлатен лев. Подобно на слънцето, Българската народна банка (БНБ) има благодатно и вредно въздействие. Основното е, БНБ подсигурява възникване на щети.

Вариантите за противодействие срещу щетите са:
1)     Противодействие без защита срещу щетите от БНБ.
2)     Противодействие със защита срещу щетите от БНБ.

В Република България „Противодействието без защита срещу щетите от БНБ“ е местна проява на вековна световна традиция. При съществуващата практика е невъзможно успешно противодействие срещу щетите от БНБ.
Правителството осигурява обществения ред и националната сигурност. Често хората критикуват Министерския съвет за понесени щети. Важното е, правилно ли е да се обвиняват министри за щети от БНБ?
Истина е, злото е липсата на защита срещу щетите от БНБ.

Без защита срещу щетите от БНБ:
-         се създават неограничени щети. (Заниженият основен лихвен процент забавя начало на криза. Този подход има ограничен ефект и бъдещи завишени щети.);
-         правителството е в потаен капан. То няма потенциал да противодейства срещу щети;
-         министрите са поразени от държавна грешка. Те са със съдби на жертви. Колкото повече работят министрите за икономически растеж, толкова повече са щетите;
-         е водещият причинител за сегашните актуални щети в Република България. Всеки е със страдания;
-         е най-сигурното условие за провалът на премиера.

Практиката да няма защита срещу щетите от БНБ е съдбовна неправилност. Някои лица популяризират утопия „Винаги е без защита срещу щетите от БНБ“. Под тяхно давление правителството пренебрегва роля на БНБ.
Необходимо е преодоляване на коварна грешка. Устойчивото развитие е постижимо със защита срещу щетите от БНБ.

Иван Митев – икономист

Няма коментари:

Публикуване на коментар